Wytyczne

Opłaty konferencyjne

Udział w Konferencji jest bezpłatny zarówno dla prelegentów, jak i dla uczestników.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. Instrukcja wraz z linkiem, identyfikatorem spotkania i hasłem zostanie przesłana uczestnikom przed terminem Konferencji.

Ważne daty

  • Zgłoszenie streszczenia: 30 listopada 2020 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 6 grudnia 2020 r.
  • Przesyłanie posterów / prezentacji (PDF / PPT): 10 grudnia 2020 r.
  • Rejestracja: 11 grudnia 2020 r.
  • Konferencja online: 14-16 grudnia 2020 r.
 
  • Nadesłanie pełnego tekstu:
  • 28 lutego 2021 r. – ograniczona liczba miejsc – Desalination and Water Treatment
  • 31 marca 2021 r. – ograniczona liczba miejsc  – Monograph “Strategies toward Green Deal” ; Sustainability; Energy Policy Journal; Circular Economy and Sustainability; Applied Sciences.

Formy prezentacji

Referaty mogą być wygłaszane w sesjach ustnych i posterowych. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do zmiany formy prezentacji zgłoszonej przez Autorów. Postery i prezentacje ustne powinny być przygotowane w języku angielskim lub w jeżyku polskim. Wymagania dotyczące prezentacji są następujące:

  • Prezentacja ustna – 15 minut, w tym dyskusja (prezentacja elektroniczna)
  • Prezentacja posterowa – 2 minuty (plakat elektroniczny, w tym 2 slajdy w programie PowerPoint).

Pytania będą zadawane poszczególnym Autorom bezpośrednio po ich prezentacji (ustnej i posterowej).

Organizator planuje sesje w języku angielskim i w języku polskim.  

Certyfikat

Autor prezentujący otrzymuje certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu. Certyfikat zostanie przesłany Autorom po zakończeniu Konferencji pocztą elektroniczną.

Nagrody

Podczas Konferencji przyznano nagrody za najlepsze prezentacje (certyfikaty zostaną przesłane e-mailem do 23 grudnia 2020r.): 

ElMoll Ahmad, Lebanese University, Lebanon – AWARDED – BEST PRESENTATION 
Circular Economy innovations: the potential solutions in water sector

Paweł Jarosiewicz, University of Lodz, Poland; Maciej Zalewski, European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, Poland

Upgrading the Ecohydrological Nature-Based Solutions towards Circular Economy – how to close the phosphorus cycle? AWARDED – BEST PRESENTATION 

 

Anna Tofiluk, Anna Nowak, Magdalena Grochulska-Salak, Kinga Zinowiec-Cieplik Warsaw University of Technology, Poland; Małgorzata Hanzl, Technical University of Lodz, Poland

Analysing public spaces for climate change resilience. Example of Grzybowski Square in Warsaw – AWARDED – BEST PRESENTATION  (1st PLACE)

 

Sanja Arsova, Dimitris Georgantzis Garcia, Panayiotis H. Ketikidis, Adrian Solomon, South East European Research Centre, Greece; Andrea Genovese, Ben Lowe The University of Sheffield, UK

Mapping stakeholder interactions for designing and implementing Circular Economy policies in regional contexts – AWARDED – BEST PRESENTATION  (2nd PLACE)

 

Sailaja V. Elchuri, Department of Nanobiotechnology, Vision Research Foundation, India 

Eco-friendly Nanomaterials for Eye Cancer Research – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Pinaki Dasgupta, Research Scholar, CRDT, IIT Delhi; Vivek Kumar, Anushree Malik, CRDT, India

Wastewater treatment systems for city based municipal drains for achieving sustainability – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Anastasiia Sholokhova, Gintaras Denafas, Kaunas University of Technology, Lithuania

Microplastics in organic outputs from MBT – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Klaus-J. Appenroth, Friedrich Schiller University of Jena, Germany; K. Sowjanya Sree, Central University of Kerala, India

Duckweeds for green deal implementation – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

M. Villen-Guzman, B. Arhoun, J.M. Rodriguez-Maroto, C. Jimenez, University of Malaga, Spain

Biosorption of Pb (II) from aqueous solutions on Spirulina – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Mehdi Sharif Shourjeh, Jakub Drewnowski, Przemysław Kowal, Joanna Majtacz, Hussein Al.-Hazmi, Gdansk University of Technology, Poland; Bartosz Szeląg, Kielce University of Technology, Poland; Dominika Sobotka, Dominika Grubba, Ewa Zaborowska, Jacek Mąkinia, Gdansk University of Technology, Poland

The green deal implementation and sustainable development strategies in WWTPs – AWARDED – BEST PRESENTATION 

 

Jagoda Worek, Maciej Słoboda, Anna Białas, Agnieszka Włodyka-Bergier, Katarzyna Styszko, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska

Fotodegradacja wybranych farmaceutyków z zastosowaniem TiO2 oraz promieniowania UV-C – AWARDED – BEST PRESENTATION  

 

Kamil Olzacki, Uniwersytet Gdański, Polska

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako instrument prewencyjnej ochrony środowiska – AWARDED – BEST PRESENTATION 

 

Małgorzata Olejarczyk, Włodzimierz Urbaniak, Iwona Rykowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Kompozyty mineralno-organiczne na bazie wapna posodowego i szlamu papierniczego – AWARDED – BEST PRESENTATION  (1st PLACE)

 

Opracowanie metodyki oznaczania hydroksypochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w ściekach z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem spektrofotometrycznym UV-Vis – AWARDED – BEST PRESENTATION  (2nd PLACE) 

Nagrywanie i przesyłanie prezentacji

Całość lub część konferencji będzie nagrywana. Podczas Konferencji wykonywane są również zdjęcia i zrzuty ekranu do celów promocyjnych. Uczestnicy mogą poprosić o kopię zdjęć lub filmów po zakończeniu Konferencji.