Publikacja

Zgłaszanie publikacji - terminy

Terminy składania pełnych tekstów do wewnętrznych systemów prezentowanych czasopism:

1) Monograph “Strategies toward Green Deal” – termin do 31 marca 2021 (w języku polskim lub angielskim)

2) Desalination and Water Treatment  –  termin 28 lutego 2021 (w języku angielskim) – przedłużony termin 31 marca 2021

3) Sustainability – termin do 31 marca 2021 (w języku angielskim)

4) Energy Policy Journal (Polityka Energetyczna) – termin do 31 marca 2021 (w języku angielskim)

5) Circular Economy and Sustainability – termin do 31 maja 2021 (w języku angielskim)

6) Applied Sciences – termin do 31 marca 2021 (w języku angielskim)

Pełne artykuły należy przesyłać na adres: green-deal@meeri.pl do wstępnej akceptacji (minimum 3 dni przed terminami).

Materiały konferencyjne

Organizator planuje opublikować Materiały konferencyjne wraz ze wszystkimi streszczeniami przedstawionymi podczas konferencji. Materiały konferencyjne będą dostępne na stronie internetowej Konferencji. Jedynie referaty wygłoszone podczas Konferencji (prezentacje ustne i posterowe) zostaną opublikowane w Materiałach konferencyjnych z numerem ISBN.

Monografia „Strategie wdrażania Zielonego Ładu”

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do Monografii „Strategie wdrażania Zielonego Ładu”, która zostanie opublikowana na początku 2021 roku [20 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Artykuły można nadsyłać w języku angielskim lub polskim.

Szablon rozdziału w Monografii oraz wytyczne – do ściągnięcia w poniższym pliku.

Desalination and Water Treatment

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można przesyłać do Desalination and Water Treatment (DWT) [IF: 1.324; 100 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Opłata za publikację wynosi 150 EUR, wpłacana przez Autorów bezpośrednio do Redakcji DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji publikacji. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma.

Link do czasopisma: https://www.deswater.com/home.php

Sustainability

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego „Strategies toward a Green Deal and Circular Economy” w Sustainability [IF: 2.798; 70 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Czasopismo oferuje 20% rabatu od standardowej opłaty wydawniczej w wysokości 1800 CHF, wpłacanej przez Autorów bezpośrednio do Redakcji MDPI po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do publikacji. Artykuły muszą przejść procedurę recenzowania w systemie MDPI. Prace należy składać w zakresie tematycznym numeru specjalnego.

Link do czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/green_deal

Polityka Energetyczna

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do Polityki Energetycznej [20 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma. Czasopismo indeksowane w bazie Scopus.

Link do czasopisma: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/

Circular Economy and Sustainability

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego w czasopiśmie Circular Economy and Sustainability [Springer] pt. Strategies toward Green Deal Implementation – Water and Raw Materials. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma.

Link do czasopisma: https://www.springer.com/journal/43615/updates/18927004


Applied Sciences

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego “Artificial Intelligence and GIS for Environmental Engineering Applications” w “Artificial Intelligence and GIS for Environmental Engineering Applications”  [IF: 2.474; 70 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Czasopismo oferuje 10% rabatu od standardowej opłaty wydawniczej w wysokości 1800 CHF w przypadku Autorów reprezentujących instytucje biorące udział w Institutional Open Access Program, wpłacanej przez Autorów bezpośrednio do Redakcji MDPI po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do publikacji. Artykuły muszą przejść procedurę recenzowania w systemie MDPI. Przewidziane są także dodatkowe zniżki dla Autorów – prosimy o kontakt z Organizatorem green-deal@meeri.pl. Prace należy składać w zakresie tematycznym numeru specjalnego.

Link do czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/AI_GIS_Environment