Kontakt

ICGreenDeal2020: green-deal@meeri.pl

Dr Marzena Smol: smol@meeri.pl

Mgr inż. Paulina Marcinek: marcinek@meeri.pl

Pracownia Surowców Biogenicznych
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk    (IGSMiE PAN)

Ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków, Polska

Strona internetowa: https://min-pan.krakow.pl/psb

NIP: 675-000-19-00

Nr konta:
SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL36 1130 1150 0012 1266 6620 0001

Konferencja współfinansowana przez NAWA w ramach projektu „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (MonGOS) Link: https://mon-gos.eu/

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju