Komitet

Komitet Naukowy

 • Prof. Lise Appels, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • Dr Anna Avdiushchenko, Uniwersytet Jagieloński, Polska
 • Prof. Miriam Balaban, University Campus Bio-Medico of Rome, Włochy
 • Dr Anna Berbesz, Politechnika Wrocławska, Polska
 • Prof. Augusto Bianchini, Universita di Bologna, Włochy
 • Prof. Michał Bodzek, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Paweł Bogacz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Polska
 • Prof. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska
 • Prof. Joanna Duda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Polska
 • Prof. Krzysztof Galos, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Krzysztof Gaska, Politechnika Śląska, Polska
 • Prof. Lidia Gawlik, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Agnieszka Generowicz, Politechnika Krakowska, Polska
 • Dr Munish Kumar Gupta, Shandong University, Chiny
 • Ludwig Hermann, Prezydent European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP), Proman Management GmbH, Austria
 • Prof. Mika Horttanainen, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finlandia
 • Prof. Māris Kļaviņš, University of Latvia, Łotwa
 • Prof. Jiří Jaromír Klemeš, Brno University of Technology, Czechy
 • Prof. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Polska
 • Prof. Viktor Koval, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraina
 • Prof. Jolita Kruopienė, Kaunas University of Technology, Litwa
 • Dr Marcin Kuczera, CreativeTime, Polska
 • Dr inż. Edyta Kudlek, Politechnika Śląska, Polska
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Prof. Jacek Mąkinia, Politechnika Gdańska, Polska
 • Prof. Eugeniusz Mokrzycki, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Prof. Majeti Narasimha Vara Prasad, University of Hyderabad, Indie
 • Prof. Czesława Rosik-Dulewska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Polska.
 • Prof. Zenon Pilecki, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • Dr Monika Sady, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska 
 • Dr Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska, Przewodnicząca
 • Prof. Alexandros Stefanakis, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Grecja
 • Prof. Krzysztof Szamałek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr inż. Beata Szatkowska, Gdańska Fundacja Wody, Polska
 • Dr inż. Renata Tomczak-Wandzel, Aquateam COWI, Norwegia – Polska
 • Prof. Konstantinos Tsagarakis, Democritus University of Thrace, Grecja
 • Prof. Maria Włodarczyk – Makuła, Politechnika Częstochowska, Polska
 • Dr Dariusz Włóka, GreenBack, Polska
 • Dr inż. Justyna Wrzosek – Truszkowska, Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Polska