Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce

(ICGreenDeal2020)
14 -16 Grudnia 2020 - ONLINE
Bezpłatna Konferencja Naukowa
Zgłaszanie abstraktów zakończone
Rejestracja zakończona

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020), która odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2020r. Z powodu pandemii koronawirusa Konferencja będzie miała charakter wirtualny (online).

Celem Konferencji jest poruszenie tematu zmian klimatycznych oraz metod ich zapobiegania np. w ramach innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w ramach Zielonego Ładu.

Zapraszamy do nadsyłania referatów z zakresu Zarządzania i Inżynierii Środowiska, które poruszają problematykę gospodarowania zasobami wody i surowców. Termin nadsyłania abstraktów w języku angielskim i polskim – 30 listopada 2020r.

W programie Konferencji znajdą się prezentacje ustne i posterowe. Zgłoszone streszczenia referatów (w języku angielskim lub polskim) będą zamieszczone w Materiałach konferencyjnych, a pełne teksty prac mogą zostać opublikowane m.in. w Desalination and Water Treatment [100 pkt MNiSW], Sustainability [70 pkt MNiSW], Polityka Energetyczna [20 pkt MNiSW], Monografia „Strategie wdrażania Zielonego Ładu” [20 pkt MNiSW], Circular Economy and Sustainability

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

Z poważaniem,
Organizatorzy ICGreenDeal2020


Aktualności

Zapraszamy do zgłaszania referatów na I Międzynarodową Konferencję Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020), która odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2020 r. W związku z pandemią koronawirusa Konferencja będzie miała charakter wirtualny (ONLINE).

Zgłaszane referaty (prezentacje ustne i posterowe) powinny dotyczyć obszaru Inżynieria i Zarządzanie Środowiskiem – zagadnienia wody i surowców.

Zaproszenie

Patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Miło nam poinformować że Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Patronat Honorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Miło nam poinformować że Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju