Daty

Ważne daty

Zgłoszenie streszczenia: 30 listopada 2020 r.

Informacja o zakwalifikowaniu: 6 grudnia 2020 r.

Rejestracja: 11 grudnia 2020 r.

Konferencja online: 14-16 grudnia 2020 r.

Nadesłanie pełnego tekstu: 31 marzec 2021 r.