Guidelines

Conference fees

Participation in the Conference is free of charge for both presenters and participants.

Conference Venue

The virtual Conference is through online platform. The instructions with the link, meeting id and password shall be sent to the participants prior to the Conference date.

Important dates

  • Abstract Submission: 30 November 2020 (PASSED)
  • Notifications: 6 December 2020  (PASSED)
  • Posters / presentations Submission (PDF / PPT): 10 December 2020   (PASSED)
  • Registration: 11 December 2020  (PASSED)
  • Online Conference: 14-16 December 2020  (PASSED)
 
  • Full Manuscript Submissions: 
  • 28 February 2021 – limited places – Desalination and Water Treatment
  • 31 March 2021 – limited places – Monograph “Strategies toward Green Deal” ; Sustainability; Energy Policy Journal; Circular Economy and Sustainability; Applied Sciences.

Forms of Presentations

The papers can be presented in oral and poster sessions. The Scientific Committee holds a right to change the form of presentation submitted by the Authors. Both posters and oral presentations should be prepared in English or Polish. The presentation requirements are as follows:

  • Oral presentation – 15 minutes, including discussion (electronic presentations)
  • Poster presentation – 2 minutes (electronic posters including 2 power point slides).

Questions will be asked to individual Authors immediately after their presentation (oral and poster). 

Presentations will be provided in English and Polish sessions.

Certificate of Presentation

The presenting Author receives a Certificate of Presentation. The Certificate of Participation will be sent to the Authors after the Conference via e-mail, until 23 of December 2020

Awards

There are few awards for the presenting Authors (Certificates will be sent via e-mail, until 23 of December 2020)

ElMoll Ahmad, Lebanese University, Lebanon – AWARDED – BEST PRESENTATION 
Circular Economy innovations: the potential solutions in water sector

Paweł Jarosiewicz, University of Lodz, Poland; Maciej Zalewski, European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, Poland

Upgrading the Ecohydrological Nature-Based Solutions towards Circular Economy – how to close the phosphorus cycle? AWARDED – BEST PRESENTATION 

 

Anna Tofiluk, Anna Nowak, Magdalena Grochulska-Salak, Kinga Zinowiec-Cieplik Warsaw University of Technology, Poland; Małgorzata Hanzl, Technical University of Lodz, Poland

Analysing public spaces for climate change resilience. Example of Grzybowski Square in Warsaw – AWARDED – BEST PRESENTATION  (1st PLACE)

 

Sanja Arsova, Dimitris Georgantzis Garcia, Panayiotis H. Ketikidis, Adrian Solomon, South East European Research Centre, Greece; Andrea Genovese, Ben Lowe The University of Sheffield, UK

Mapping stakeholder interactions for designing and implementing Circular Economy policies in regional contexts – AWARDED – BEST PRESENTATION  (2nd PLACE)

 

Sailaja V. Elchuri, Department of Nanobiotechnology, Vision Research Foundation, India 

Eco-friendly Nanomaterials for Eye Cancer Research – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Pinaki Dasgupta, Research Scholar, CRDT, IIT Delhi; Vivek Kumar, Anushree Malik, CRDT, India

Wastewater treatment systems for city based municipal drains for achieving sustainability – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Anastasiia Sholokhova, Gintaras Denafas, Kaunas University of Technology, Lithuania

Microplastics in organic outputs from MBT – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Klaus-J. Appenroth, Friedrich Schiller University of Jena, Germany; K. Sowjanya Sree, Central University of Kerala, India

Duckweeds for green deal implementation – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

M. Villen-Guzman, B. Arhoun, J.M. Rodriguez-Maroto, C. Jimenez, University of Malaga, Spain

Biosorption of Pb (II) from aqueous solutions on Spirulina – AWARDED – BEST PRESENTATION

 

Mehdi Sharif Shourjeh, Jakub Drewnowski, Przemysław Kowal, Joanna Majtacz, Hussein Al.-Hazmi, Gdansk University of Technology, Poland; Bartosz Szeląg, Kielce University of Technology, Poland; Dominika Sobotka, Dominika Grubba, Ewa Zaborowska, Jacek Mąkinia, Gdansk University of Technology, Poland

The green deal implementation and sustainable development strategies in WWTPs – AWARDED – BEST PRESENTATION 

 

Jagoda Worek, Maciej Słoboda, Anna Białas, Agnieszka Włodyka-Bergier, Katarzyna Styszko, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska

Fotodegradacja wybranych farmaceutyków z zastosowaniem TiO2 oraz promieniowania UV-C – AWARDED – BEST PRESENTATION  

 

Kamil Olzacki, Uniwersytet Gdański, Polska

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako instrument prewencyjnej ochrony środowiska – AWARDED – BEST PRESENTATION 

 

Małgorzata Olejarczyk, Włodzimierz Urbaniak, Iwona Rykowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Kompozyty mineralno-organiczne na bazie wapna posodowego i szlamu papierniczego – AWARDED – BEST PRESENTATION  (1st PLACE)

 

Opracowanie metodyki oznaczania hydroksypochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w ściekach z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem spektrofotometrycznym UV-Vis – AWARDED – BEST PRESENTATION  (2nd PLACE) 

Record and Upload of Presentation

The entire or part of the Conference is recorded. Photos and screenshots are also taken during the Conference for internal and external promotions and use. Participants may request a copy of the photos or videos after the Conference.